Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 4
Kontakt webmaster på:

Uddannelsesudvalg

Formand Pernille Bom Jørgensen 2124 2729 Sheena@mail.dk
Medlem Nanna Schmidt 2124 6116 nanna.gerd@hotmail.com
Medlem Olav Møller 2726 2010 olavmoeller@mail.dk

Udvalgets opgaver er:

– Forestå uddannelse i kredsen, samt sørge for at den er i overensstemmelse med retningslinjerne givet af landsforeningens uddannelsesudvalg.
– Tilrettelægge Træner Grund Uddannelses kurser – TGU kurser – på kredsplan, samt sørge for at kurserne er i overensstemmelse med retningslinjer givet af landsforeningens uddannelsesudvalg.
– Tilrettelægge kurser og efteruddannelse af trænere og instruktører.
– Iværksætte kurser foreslået af kredsens øvrige udvalg.
– Føre adresselisten over kredsinstruktørerne i kreds 4, samt indberette evt. ændringer til landsforeningens uddannelsesudvalg.
– Ansvarlig for, at der bliver uddannet kredsinstruktører i kreds 4.
– Udarbejde en årlig kursusplan for kredsen.
– Følge orienteringer 44 – 45.
– Udarbejde årligt budget for udvalgets aktiviteter og drift.