Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 4
Kontakt webmaster på:

Konsulentudvalg

Formand Brian  Klaris 2040 8196 brian@klaris.info

Udvalgets opgaver er:
– Være bindeled mellem kredsens konsulenter og konsulentudvalget.
– Være ajour på om kredsens konsulenter til stadighed opfylder konsulentudvalgets orienteringer.
– At arrangere og afholde mindst et møde om året for kredsens konsulenter.
– Udarbejde årligt budget for udvalgets drift.