Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 4
Kontakt webmaster på:

Forretningsudvalg

Kredsformand Frede Pedersen 6138 6996 kreds4@dch-danmark.dk
Næstformand Maja Oxholm 2878 1711 sekr.kreds4@outlook.dk
Kredskasserer Lorents Nielsen 2627 6805 kasserer@dch-kreds4.dk

Kredsrådet vælger på den årlige kredsgeneralforsamling et forretningsudvalg, bestående af formand,
næstformand (med sekretærfunktion) og kasserer.
Forretningsudvalget udgør kredsens daglige ledelse og varetager kommunikationen med
lokalforeningerne, øvrige kredse og hovedbestyrelsen.

Kredsrådet nedsætter faste udvalg, der varetager specielle arbejdsopgaver i kredsen.
Forretningsudvalget udvides til en kredsbestyrelse, hvor udvalgenes formænd er bestyrelsesmedlemmer.

Arbejdsfordeling i Forretningsudvalget er beskrevet i Kredsmappen.