Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 4
Kontakt webmaster på:

DcH Konkurrenceudvalg

Formand Lars Rasmussen 4045 9278 ullaoglars@city.dk

Udvalgets opgaver:
– Konkurrenceudvalget forestår planlægningen af årets konkurrencer i kredsen, i samarbejde med agility- og rallyudvalget.
– Udsende konkurrencekalender, til medlemsklubberne.
– Ansvarlig for kredsens pokaler, samt regler for uddeling af vandrepokaler og hundeførermærker.
– Forestår planlægning af det kommende års konkurrencer i Nordisk, C, B, A og E i kredsen.
– Komme med forslag til landsforeningens konkurrenceudvalg til ændringer af DcH’s konkurrenceprogram.
– Følge orienterings blade vedrørende DcH programmer.
– Holde kredsbestyrelsen orienteret om udvalget.
– Udarbejde årligt budget for udvalgets drift.

Læs mere om DcH´s konkurrence program her