Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 4
Kontakt webmaster på:

Brugshundeudvalg

Formand Eric Nielsen 28 90 13 74 gimp455@hotmail.com

Udvalgets opgaver:
– Koordinator for BHU i kredsen.
– Ansvarlig for kredsens indlæringsfiguranter.
– Fremkomme med forslag for samarbejdet mellem udøverne af brugshundearbejde i kredsen.
– Opstille kalender for brugsprøver/- konkurrencer i kredsen.
– Samarbejde med kredsens konkurrenceudvalg om udarbejdelsen af den endelige konkurrencekalender i kredsen.
– Ansvarlig for kredsens pokaler, samt regler for uddeling af vandrepokaler og hundeførermærker.
– Være lokalforeningerne behjælpelig med råd og vejledning.
– Uddannelses ansvarlig indenfor brugshundeprogrammerne.
– Følge orienterings blade vedrørende brugshundearbejdet.
– Holde kredsbestyrelsen orienteret om udvalget.
– Udarbejde årligt budget for udvalgets drift.

Læs mere om brugshunde her