Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 4
Kontakt webmaster på:

Agilityudvalg

Formand Hans Peter Dinesen 4028 8675 hpd@dlgmail.dk

Udvalgets opgaver:
– Koordinator for agility i kredsen.
– Sikre at der afholdes agility konkurrencer i kredsen.
– Ansvarlig for agility deltagere i uddannelser.
– Holde oversigt over pokaler samt graveringer.
– Ansvarlig for kredsens pokaler for agility, samt regler for uddeling af vandrepokaler og hundeførermærker.
– Ansvarlig for målehjul.
– Fremkomme med forslag for samarbejdet mellem agilityudøverne i kredsen.
– Opstille kalender for agility konkurrencer i kredsen.
– Samarbejde med kredsens konkurrenceudvalg om udarbejdelsen af den endelige konkurrencekalender i kredsen.
– Samarbejde med landsforeningens agilityudvalg vedr. landsdækkende agility konkurrencer.
– Være lokalforeningerne behjælpelig med  råd og vejledning.
– Føre  tilsyn med lokalforeningernes agilitybaner til brug ved konkurrencer.
– Følge orienterings blade vedrørende agility arbejdet.
– Holde kredsbestyrelsen orienteret om udvalget.
– Udarbejde årligt budget for udvalgets drift.

Læs mere om agility her