Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 4
Kontakt webmaster på:

Kontingent – Kredskontingent – Landskontingent

Fra 1. januar 2018 er kontingentet til kredsen 129 kr. pr. medlem.  Til Landsforeningen er det 290 kr.

Kredsens konto er: 5397 – 0243522
Landsforeningens konto er: 7590 – 1776478

NB: Kontingentet skal indbetales ved udgangen af hver måned. Kun medlemmer der er registreret i landsforeningens medlemsdatabase er omfattet af den udvidede kollektive ansvarsforsikring.

Ved enhver indbetaling skal følgende oplyses:
Lokalforeningens navn og nummer
Antal medlemmer, der betales for.
Antal medlemmer totalt.
Svarende til det antal medlemmer, lokalforeningen har indbetalt for i kalenderåret.