Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 4
Kontakt webmaster på:

Kreds 4

Kreds 4 er det normale bindeled mellem lokalforeningerne og landsforeningen.

I kredsbestyrelsen sidder:

 • en formand
 • en næstformand med sekretærfunktion
 • en kasserer

samt formænd for kredsens udvalg:

 • dommerudvalg
 • uddannelsesudvalg
 • konkurrenceudvalg
 • brugsprøveudvalg
 • agilityudvalg
 • rallyudvalg
 • eftersøgningsudvalg
 • konsulentudvalg

Formand, næstformand/sekretær og kasserer udgør forretningsudvalget, og har således det daglige ansvar for foreningens ledelse.